AUSTRALIA v USA : Phase elim (Track 1, 7pmGMT, Day 4)
Team Australia
146
USA Roller Derby
187