GERMANY v IRELAND : Phase consol (Track 3, middayGMT, Day 4)
Team Germany
143
Team Ireland
108