ICELAND v SCOTLAND : Phase three (Track 3, 3pmGMT, Day 2)
Team Iceland Roller Derby
13
Team Scotland Roller Derby
604